JENS BESSER

A banda del seu treball com a artista, Jens Besser reflexiona sobre quin ha de ser el paper del muralisme a les ciutats del segle XXI. A través de simposiums, publicacions… ha desenvolupat un cos teòric que posa en qüestió pràctiques actuals en relació a l’art urbà, alertant sobre assumptes com la gentrificació i la uniformització del muralisme contemporani. Proposa un tipus d’intervencions més vincuades al territori i que, per tant, aportin més identitat local.

[ENG]
Jens Besser, born 1982, is a Dresden-based artist. For over 10 years he works mainly in public space by realizing murals. His public drawings can be found all over Europe, in Latin America or Asia.
In addition to his artistic works he organizes street art connected events called “urban script continues”. During “urban scirpt continues” he invited speakers from differnt fields of Urban Art like scientists, cultural managers, artists, or publisher.
He realized projetcs such as “City Bilder” (mural project), “Conceptual Vandalism” (exhibition), “Time for murals” (symposium).

jensbesser.deanartchy.com/urbanscript