ABOUT

barcelona open walls-01

// QUE?
Openwalls Conference 2014 (OWC14) és una trobada internacional que aborda la gestió d’intervencions urbanes autònomes a l’espai públic a partir de dos eixos principals: un seminari internacional i intervencions murals a l’espai públic.

// ON?
OWC es realitzarà del 22 al 26 d’octubre de 2014 a diferents espais de la ciutat de Barcelona (CCCB, BAU, Espai Jove Bocanord) i en murs de diferents districtes de la ciutat.

// QUI?
OWC neix de les experiències de l’Associació Cultural Difusor en al gestió d’aquest tipus d’intervencions, i pretén visibilitzar, alhora que conectar experiències similars, tant de Barcelona com d’altres ciutats amb polítiques comparables en relació a l’espai públic. Aquests objectius es materialitzaràn en un seminari internacional que exposi projectes existents i alhora perspectives que il·lustrin les múltiples vertents del fenòmen.

// COM?
Per reforçar la seva vocació pràctica, les intervencions murals, a realitzar en murs públics de diversos districtes de la ciutat, pretenen ser una mostra del que poden aportar aquest tipus de projectes a les ciutats contemporànies: vinculació amb el territori en el que s’emmarquen, a través de murs habilitats de manera permanent, intervencions murals puntuals de gran format, i tallers que fomentin la reflexió i la creativitat ciutadana a través de les arts visuals a l’espai públic.

OBJECTIUS
• Acostar l’art de carrer a la societat.
• Generar espais de debat que impulsin la creació d’un model de gestió d’art urbà.
• Producció de murals de qualitat.